Image

SHQIPTAR OSEKU

Shqiptar Oseku was born in 1970 in Gjakovë. He has lived in Stockholm, Sweden for 30 years, where he studied social work and worked as a therapist. He has translated several anthologies of Swedish poetry and is the author of four personal collections of poetry. The poem “Certificate of Identity” forms part of the book “Encyclopedia of Migration” (Onufri, 2019).

Shqiptar Oseku lindi me 1970 në Gjakovë. Banon prej 30 vitesh në Stokholm te Suedisë, ku ka studiuar për punë sociale dhe ka punuar si terapist. Ka përkthyer disa antologji të poezisë suedeze, si dhe është autor i katër përmbledhjesh vetjake të poezive. Poezia Certifikate of Identity është shkëputur nga përmbledhja “Enciklopedia e mërgimit” (Onufri, 2019).

DETAILS